විරුසර කාඩ්පත් ප්‍රදාන දෙවන අදියර ගණේමුල්ල කමාණ්ඩෝ මධ්‍යස්ථානයේදී

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ හා අග්‍රාමාත්‍යය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ උපදෙස්මත රණවිරුසේවා අධිකාරියේ සම්බන්ධීකරණයෙන් රණවිරුවන්ට සහ රට වෙනුවෙන් දිවි පිදූ රණවිරුවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් වෙත පිදෙන විරුසර වරප්‍රසාද කාඩ්පත් ප්‍රදානයේ දෙවන අදියර ආරක්ෂක රාජ්‍යය අමාත්‍යය රුවන් විජේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දෙසැම්බර් මස 09 වැනි දින ගණේමුල්ල කමාණ්ඩෝ රෙජිමේන්තු මධ්‍යස්ථානයේදී ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

ගම්පහ සහ තදාසන්න දිස්ත්‍රික්කවල පදිංචි ත්‍රිවිධ හමුදා සහ පොලිස් රණවිරුවන්ගේ සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට මෙදින විරුසර කාඩ්පත් ප්‍රදානය කෙරේ.

මෙදින විරුසර කාඩ්පත් පිරිනැමීමට අමතරව රණවිරුවන් හය දෙනෙකු වෙත ඉඩම් කට්ටි හයක් හා රණවිරු දරුවන් වෙත ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරීමට ද නියමිතය.