11 වසරක් සපුරන කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය

11 වසරක් සපුරන කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය

තිස් වසරක් පුරා පැවති යුද්ධය හමාර කරන්නට ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් කටයුකතු කළ රණවිරුවන්ගේ උදාර සේවාව අගයනු වස් ඔවුන්ගේ දුවා දරුවන්ට පැහැබර අනාගතයක් උරුම කිරීම උදෙසා සියලු පහසුකම් වලින් පරිපූර්ණ අධ්‍යාපන පරිසරයක් තිළිණ කිරීමත්, වර්තමානයේ පහසුකම් සහිත නගරයේ ප්‍රසිද්ධ පාසල්වලට දරුවන් ඇතුළු කර ගැනීමේ ඇති වන අපහසුතා අවම කර ගැනීමත් අරමුණු කර ගනිමින් ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාල පද්ධතිය ආරම්බ කරනු ලැබීය.

ආරම්භය

2007 ජනවාරි මස 17 වන දින සිසුන් 172 ක් පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළත් කර ගැනීමෙන්, ගුරුවරුන් 08 දෙනෙකුගෙන් ආරම්භ කළ කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට මේවන විට වසර 11 ක් පිරී ඇත.

විද්‍යාලය ආරම්භ කළ අරමුණු හා දැක්මේ පිහිටා ජයග්‍රහන බොහොමයක් අත් කර ගැනීමට වර්තමානය වන විට විද්‍යාලය සමත්ව ඇත. සිසුන් 3050ක් හා ගරු මඩුල්ල 135ක් පමණ වන මෙම විද්‍යාලයේ ත්‍රිවිධ හමුදා සහ පොලිස් නිලදාරීන් මෙන්ම සිවිල් කාර්ය මණ්ඩලය සියයකට ආසන්නව වර්ධනය වී ඇති මෙම පාසැලේ පරිපාලන කටයුතු හා නඩත්තු කටයුතු ඇතුළු යටිතල පහසුකම් සපයා දීම ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් සිදු කරනු ලබයි.

2018 ජනවාරි මස 17 වන දිනට වසර 11 පිරීම නිමිත්තෙන් සර්ව රාත්‍රික පිරිත් සඡ්ඡායනයක් පවත්වා ස්වාමීන් වහන්සේලා 30 නමක විෂයෙහි දානමය පුන්‍ය කර්මයක්ද සිදු කරමින් පාසලට, සිසු දරුදැරියන්ට මෙන්ම කාර්ය මණ්ඩලයටද ආශිර්වාද කිරීම සිදු කරන ලදී.

ඉකුත්වූ වසර 11 තලදී ජාතික පාසලක් වශයෙන් කොළඹ ආරක්ෂ සේවා විද්‍යාලය සෑම අංශයකින්ම ජයග්‍රහන රැසක් අත්පත් කරගනිමින් ජයග්‍රාහී මාවතකට අවතීර්ණව ඇත.

ශිෂ්‍යභට ඛණ්ඩ සඳහා විශේෂ කුසලතා

කණිෂ්ඨ ශිෂ්‍යභට බාලක බාලිකා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍යභට බාලක වශයෙනක් දැනට ආරම්භ කර ඇති ශිෂ්‍යභට ඛණ්ඩ විෂේෂ දක්ෂතා දක්වමින් සිටී. මෙම ශිෂ්‍යභට ඛණ්ඩ පිහිටුවීමේදී හා පුහුණු කිරීමේදී ශ්‍රී කා යුද්ධ හමුදා පුහුණු (ක්‍රීඩා) අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය විශේෂ සහයක් ලබා දෙන ලදී.


කණිෂ්ඨ ශිෂ්‍යභට අභියෝගතා තරඟාවලියේදී තෙවන ස්ථානය දිනාගත්
කණිෂ්ඨ ශිෂ්‍යභට බාලිකා ඛණ්ඩය

ගමට යන ආරක්ෂක සේවා පාසල

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මැතිතුමාගේ විශේෂ උපදෙස හ මඟපෙන්වීම මත කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් දිවයිනේ සෑම පලාතකම ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාල ආරම්බ කිරීමට සැලසුම් සකසමින් සිටී. එහි පළමු පියවර වන කුරුණෑගල ආරක්ෂක සේවා විරු දරු විදු පියස ඉතා සාර්ථකව පවත්වමින් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් අතර ඉදිරියට පැමිණ ඇත.

එහි දෙවන පියවර වශයෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සහ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේද ආරක්ෂක සේවා පාසල් දෙකක ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂිතය.

උසස් පෙළට සූදානමින්...

පළමු වරට මෙවර (2017) අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය සඳහා සිසුන් 200 ට ආසන්න පිරිසක් ඉදිරිපත් වූ අතර ඔවුන්ගෙන් හා දිවයිනේ දක්ෂතා පූර්ණ වෙනත් රණවිරු දුවා දරුවන්ගෙන් සමන්විතව සියළු අංශ සඳහා පාසලේ උසස් පෙළ අධ්‍යාපන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට මේ වන විට සියළු කටයුතු සූදානම් කර ඇත.