කණිෂ්ඨ ශිෂ්‍යභට අංශය නැවතත්...

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයට ඇතුලත් වූ ශිෂ්‍යභට බලකායේ කටයුතු වඩාත් ඵලදායී දැක්මක් සඳහා මෙහෙයවීමට අධ්‍යක්ෂ ලෙස මේජර් ජෙනරල් ඒකේපී වික්‍රමසිංහ යූඑස්පී තුමන්, 2016 වසරේ දී පත්කරන ලද අතර වසර 36ක් පුරා අත්හැර දමා තිබූ කණිෂ්ඨ ශිෂ්‍යභට අංශය නැවත ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය පළමු පියවර ලෙස ත්‍රිකුණාමලය සහ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කවල නියාමක ව්‍යාපෘතියක් ලෙස අරඹන ලදී. එම ව්‍යාපෘතිය අවසානයේ රන්ටැඹේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය වෙත ශිෂ්‍යභට බාලක ඛණ්ඩ 08ක්ද බාලිකා ඛණ්ඩ 08ක්ද, සහභාගී වූ අතර ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස මේ පිළිබඳව දැඩි උනන්දුවක් දක්වන ලද ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මැතිතුමන් සහභාගී වන ලදී.

බස්නාහිර පලාත් කණිෂ්ඨ ශිෂ්‍යභට පුහුණු කඳවුර සමාරම්භක උත්සවය

ගරු ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව ආරම්භ කල කණිෂ්ඨ ශිෂ්‍යභට කණ්ඩයන් එළිමහන් කඳවුරු පුහුණු වැඩසටහන 2017 දෙසැම්බර් මස 12 වන දින සිට 15 වන දින දක්වා වේයන්ගොඩ, පත්තලගෙදර සියනෑ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේදී ගරු ආරක්ෂක අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මැතිතිමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වන ලදී.