විශ්‍රාම නොයන රැකියාවක් සඳහා විශ්‍රාමික රණවිරුවා බල ගැන්වීම.

නීල හරිත ආර්ථිකයක් කරා විශ්‍රාමික රණවිරුවන් යොමු කිරීම තුළින් රණවිරුවා කෘෂි ව්‍යාපාරිකයන් බවට පත්කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරි කර ගන්මින් රණවිරු පවුල් ආර්ථිකය නංවාලීමත්, විශ්‍රාමික දිවිය නිසි පරිදි කළමණාකරණය කිරීමත් අපේක්ෂිත ඉලක්කය කර ගනිමින් 2018 පෙබරවාරි මස 21,22 හා 23 වන දින නියමු ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් නිල හරිත ආර්ථිකයක් කරා යොමු කිරීමේ තෙදින පුහුණු කඳවුරු සැසිය පවත්වන්නට යෙදුනි.

විනෝදාංශයක් වශයෙන් ගෙවතු අංලකරණය සඳහා කෘෂි බෝග වගාව තුළින් විශ්‍රාමික දිවිය අර්ථාන්විත කර ගනිමින් පවුලේ සියළු සාමාජිකයින් හා එක්ව පවත්වාගෙන යාහැකි ගෙවතු වගාවන් ස්වයං රැකියාවක් වශයෙන් වර්ධනය කරලීමත් ඒතුළින් දේශීය වෙළඳපෙල ඉලක්කය කර ගත යුතු බවත්, රණවිරුවාගේ ආර්ථික ශක්තිය ඉහළ නැංවීම තුළින් ජාතික ආර්ථිකයට දායකත්වයක් සැපයීමත්, විදේශීය වෙළඳ පෙල ජයගැනීමත් සඳහා රණවිරුවා සූදානම් කිරීමත් මෙම පුහුණු සැසිය තුළින් ලබා දෙන අතර  එම භාරදූර කාර්යය ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය පහසුකම් හා දැණුම ලබාදීම තුළින් රණවිරුවන්ව මේ සඳහා අභිප්‍රේරණය කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතුද මේ ව්‍යාපෘතිය මගින් ඉටු කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවත් ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සුනිල් සමරවීර මහතා විසින් පුහුණුලාභී රණවිරුවන් අමතමින්  දන්වන ලදී. එසේම විශ්‍රාමික රණවිරුවන්ගේ විශ්‍රාමික දිවිය විශ්‍රාම නොයන රැකියාවක් සඳහා විශ්‍රාමික රණවිරුවා යොමු වීම තුළින්  ඵලදායී අයුරින් ප්‍රීතියෙන් අත්වීඳීමට හැකිවේවායි සුභ පැතුම් එක් කරන ලදී.

2018 පෙබරවාරි මස 21,22 හා 23 වන දින නියමු ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් විශ්‍රාමික රණවිරුවා කෘෂි ව්‍යවසායකයින් ලෙස බල ගැන්වීමෙහි ලා ඇරඹුමක් වශයෙන් විශ්‍රාමික රණවිරුවන් සඳහා රැකියා ලබා දිමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ, නිල හරිත ආර්ථිකයක් කරා යොමු කිරීමේ තෙදින පුහුණු කඳවුරු සැසිය සඳහා ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සුනිල් සමරවීර මහතා, සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකර ‍ලේකම් ඩී.ඩී.යූ.එස්. ද අල්විස් මහතා, මේජර් ජෙනරල් සරත් ප්‍රනාන්දු ඇතුළු ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිළධාරීන් ද සණස සංවර්ධන බැංකුව, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, ජනාධිපති කාර්යාලය( ආහාර නිෂ්පාද ජාතික වැඩසටහන), ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය( අපනයන කෘෂි පුහුණු වැඩසටහන) නියෝජනය කරමින් නිළධාරීන්ද සම්බන්ධ වූ මෙම වැඩසටහන විශ්‍රාමික රණවිරුවන්ගේ ප්‍රසාදය දිනා ගනිමින් සාර්ථකව නිම කරන්නට විය.