මයිලපිටිය රණවිරු ස්මාරකය ඉදිරිපිට ගොඩනැගීමට යෝජිත සංචාරක මධ්‍යස්ථානය පිළිබද නිරීක්ෂණය

දේශයේ ඒකීයභාවය වෙනුවෙන් දිවි පිදූ රණවිරුවන් සිහිකිරිම සදහා මධ්‍යම පළාතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ මයිලපිටිය රණවිරු ස්මාරකය රණවිරු සේවා අධිකාරියේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ ඉදිකරන ලද්දකි.

එසේ ඉදිකරනු ලැබු රණවිරු ස්මාරකය අප රටට පැමිණෙන විදේශීය ප්‍රජාවගේ අවධානය දිනාගනු ලබන්නේ නිතැතින්මය. එම කරුණු මුලික කරගනිමින් මධ්‍යම පළාතේ සංචාරක දෙපාර්තමේන්තුව  රණවිරු සේවා අධිකාරිය සමග අත්වැල් බැදගනිමින් මයිලපිටිය රණවිරු ස්මාරකය අභියස සංචාරක මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීම සදහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරගෙන යනු ලබයි.

එහි මුලික පියවරක් ලෙස ඉදිකිරීමට නියමිත සංචාරක මධ්‍යස්ථානයේ කාර්යයන් හා ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිබදව සාකච්ඡාවක් පසුගිය පෙබරවාරි මස 27 වන දින මධ්‍යම පළාත් ගරු අණ්ඩුකාරතුමිය වන නිලූකා ඒකනායක මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පැවැත්විණි.

ඒ සදහා රණවිරු සේවා අධිකාරියේ ගරු සභාපතිතුමිය අනෝමා ෆොන්සේකා මැතිණිය,රණවිරු සේවා අධීකාරියේ අධ්‍යක්ෂ මේජර් ජෙනරල් එන්ඒපිසී නාපාගොඩ ආර්ඩබ්ජි ආර්එස්පී යුඑස්පි අයි ජි යන මහත්ම මහත්මීන් මෙන්ම මධ්‍යම පළාත් සංචාරක දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් ද සහභාගී විණි.