කොළඹ ආරක්ෂක සේවා පාසැලේ නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උත්සවය.

කොළඹ ආරක්ෂක සේවා පසැලේ නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උත්සවය පසුගියදා මැලේ ක්‍රීඩාංගනයේදී ජයග්‍රාහී අන්දමින් නිමාවිය.

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සුනිල් සමරවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ කර්නල් මංජුල කාරියවසම්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පවත්වන ලද 2018 නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උත්සවයේදී අනුශූරතාවය දෙරණ නිවාසය දිනා ගනිද්දී ශූරතාවය සයුර නිවාසය විසින් හිමි කර ගන්නා ලදී.