කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයීය ප්‍රාථමික අංශයේ නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උත්සවය.

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් අයි.ටී. වීරසිංහ මෙනවියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ ආරක්ෂක සේවා පාසැලේ ප්‍රාථමික අංශයේ ක්‍රීඩා උත්සවය පසුගිය දා පැවැත්විය.

ක්‍රීඩාව තුළින් දරුවෙකු වෙත ලබා ගත හැකි ප්‍රතිලාභයන් සහ ඉන් සමාජ සංවර්ධනයට වන දායකත්වය පීළිබඳව ප්‍රාථමික අංශයේ සිසු දරු දැරියන් අමතමින් අතිරේක ලේකම්තුමිය විසින් කරුණු පහදා දෙන්නට විය. එසේම අධ්‍යාපනයට අමතරව විෂය බාහිර කටයුතු වල වැදගත්කමත් ඒ තුළින් ලබන පරිපූර්ණ අධ්‍යාපනයේ වැදගත් කමත් පිළිබඳව පැමිණ සිටි දෙමාපියන් වෙතද පණිවුඩයක් ලබා දුන් අතිරේක ලේකම්තුමිය සිසු දරු දැරියන්ට ලබා ගත් ජයග්‍රහණ සම්බන්ධයෙන් සුභ පැතුම් එක් කළාය.