රණවිරු කාන්තාවන් ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින උත්සවය සමරයි.

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය තේමා කොට ගනිමින් රණවිරු සේවා අධිකාරියේ සංවිධානයෙන්  රණවිරු කාන්තා දින සම්රුම් උත්සවයක්  2018.03.09 වන දින අනුරාධපුර නගර ශාලාවේදී පවත්වන ලදී.

කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ දේශපාලන විද්‍යා අංශයේ මහාචාර්ය කමලා ලියනගේ මහත්මිය, පිළකා රෝග පිළිබඳ ශල්‍ය වෛද්‍ය කැළුම් හේරත් මහතා සහ පොලිස් පරීක්ෂක රණසිංහ මහතා විසින් රණවිරු කාන්තාවන් දැනුවත් කරමින් විශේෂ දේශණ ඉදිරිපත් කළහ.

මෙම අවස්ථාව සඳහා රණවිරු සේවා අධිකාරියේ සභාපති අනෝමා ෆොන්සේකා මහත්මිය, උප සභාපති උපුලංගනී මාලගමුව මහත්මිය ඇතුළු රණවිරු සේවා අධිකාරියේ නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගි වූ අතර  ග්‍රීන්ටෙල් ආයතනයේ දායකත්වයෙන් පැමිණ සිටි රණවිරු කාන්තාවන් සඳහා විශේෂ ත්‍යාග පාර්සලයක් බැගින් පිරිනැමීමද සිදුවිය.