ආබාධිත රණවිරු පුහුණු වැඩමුළුවක් රණවිරු සේවා අධිකාරියෙන්...

පැවති යුද්ධයේ කුරිරු බවට ඉන් ශේෂ වූ ජීවමාන සාක්ෂිය වන්නේ ශරීරාංග අහිමිව සිටින්නන්ය. රණවිරු සේවා අධිකාරියේ එක් කාර්යභාරයක් ලෙස ශරීරාංග අහිමි වූ රණවිරුවන්ගේ සුභසාධන සඳහා ප්‍රමුඛත්වයක් ලබාදි කටයුතු කිරීම පැසසිය යුත්තකි. දීප ව්‍යාප්තව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ආබාධිත පුහුණු වැඩමුළු අතරින් එකක්  2018.03.13 සහ 14 දෙදින බටංගල තරුණ සේවා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ දී රණවිරු සේවා අධිකාරියේ සංවිධානයෙන් පැවැත්වූයේ ආබාධිත රණවිරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න හෙට දවස උදෙසා අවශ්‍ය කායික හා මානසික සුවතාවය රැකගැනීම සඳහා රණවිරුවා බලගැන්වීම අරමුණු කොට ගෙනය.

ජ්‍යෙෂ්ඨ මනෝවිද්‍යා ජාතික පුහුණූකරුවන් වන ලක්ෂ්මන් ගුණතිලක මහතා සහ නිහාල් ශාන්ත මහතා සමඟින් ප්‍රජා වෛද්‍ය ආර්. ඒ. ආර්. ආර්. විජේවර්ධන මහතා මෙම වැඩමුළුවේදී රණවිරුවන් වෙත දේශණ ඉදිරිපත් කළහ‍.

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාතෘංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකර ලේකම් ඩී.ඩී.යූ.එස්. ද අල්විස් මහතා සහ රණවිරු සේවා අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක්ද මෙම වැඩමුළුව සඳහා සහභාගි විය.