රණවිරු කාන්තාවන් බලගැන්වීමට නායකත්ව පුහුණුවක්...

තිස් වසරක් පුරා පැවති කුරිරු යුද්ධයේදී මව් බිම උදෙසා දිවි දුන් වීරෝධාර රණවිරුවන්ගේ ආදරණීය භාර්යාවන් වර්තමානයේදීද යුද්ධයේ බිහිසුනු බව අත් විඳින කොටසක් බවට පත්ව ඇත. තම ස්වාමියා අහිමි වීමෙන් නිවසේ සියළු වගකීම් කරපින්නා ගනිමින් රණවිරු බිරිඳ විවිධ අපහසුතාවයන් විඳදරා ගනිමින් තම දුවා දරුවන් ද රක්ෂා කරන්නීය.

සමාජයේ විවිධ අවස්ථාවන්ට දිරියෙන් මුහුණ දීම උදෙසා සහ තම වගකීම් ඉටු කරමින් දුවා දරුවන්ගේ අනාගත අභිවෘද්ධිය මනා ලෙස කළමණාකරනය කර ගැනීම සඳහා පහසුවක් ලෙස රණවිරු සේවා අධිකාරියේ කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය විසින් නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුවක් 2018.03.21 වන දින පොලිස් සුභ සාධක කොට්ඨාශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පවත්වා ඇත.

රණවිරු කාන්තා පවුරෙහි  බස්නාහිර පළාත් කාන්තා නියෝජිතවරියන් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් රණවිරු සේවා අධිකාරියේ සභාපතිතුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම වැඩමුළුව සඳහා රණවිරු සේවා අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ඇතුළු නිළධාරි පිරිසක්ද සහභාගි වී ඇත.