රණවිරු සිසු දරු දැරියෝ අ.පො.ස. (සා.පෙ) ඉහළින් සමත් වෙති...

කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විදූහලේ රණවිරු දූදරුවන් 282 දෙනෙකු 2017 වසරේ පැවති අ.පො.ස (සා.පෙ.) විභාගය සඳහා පෙනී සිටියහ. මෙම දූ දරුවන් පිරිස විද්‍යාලයීය පළමු කණ්ඩායම වේ. විභාගය සඳහා පෙනී සිටි සිසු පිරිස 282 වු අතර ඉන් සිසු සිසුවියන් 272 ක පිරිසක් සමත් ව ඇත. එය 96.45% ලෙස වාර්තා වේ.

මෙම ප්‍රතිඵලය ලබා ගැනීම සඳහා ආරක්ෂක සේවා විදුහලේ විදුහල්පතිනිය ඇතුළු ගුරුභවතුන් කළ කැප කිරීම අගය කළ යුතුය. මහත් වෙහෙසක් දරමින් පාසල වෙත මෙම ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම සඳහා සිසු දරු දැරියන් හා දෙමාපියන්ගෙන්ද නොමඳ දායකත්වයක් ලබා දීම සතුටට කරුණකි.

කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විදුහල ලබාගත් මෙම ජයග්‍රහණයට ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සුභාසිංශණය පිරිනැමේ...