ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය සිංහල අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර ඉටු කරමින් රාජකාරි අරඹයි.

ගරු ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මැතිතුමාගේ අදහසක් අනුව 2018.04.19 වන දින සිංහල අවුරුදු චාරිත්‍ර ඉටු කරමින් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ රාජකාරි ආරම්භ කරනු ලැබීය. ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය කාර්යමණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ මෙම උත්සවය සඳහා ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ විධායක නිළධාරීන්, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති ආයතනවල නිළධාරීන් සහ විශේෂයෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මහජන නියෝජිතයන් ද සිංහල හා දෙමළ අවුරුද්ද සඳහා සුභ පතමින්  සහභාගි විය.

සිහල හා දමිළ සංහිඳියාවේ අපූර්වත්වය වන්නේ මෙම සිංහල හා දෙමළ අවුරුදු උත්සවය බවත් එම චාරිත්‍ර එකාවන්ව එකම වේලාවකදී සිදු කරන එකම රට ශ්‍රී ලංකාව බවත් පෙන්වා දුන් ගරු අමාත්‍යතුමා, එම සංහිඳියා නෑකම රැක ගැනීම සඳහා අප විසින් කටයුතු කළ යුතු බව අවධාරණය කළ අතර පැමිණ සිටි සියළුම දෙනාටම සුභ පැතීය.

සිංහල දෙමළ අළුත් අවුරුදු නිවාඩව නිමකර රාජකාරි ආරම්භකරන ආරක්ෂක රාජ්‍ය  අමාත්‍යංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය හා අමාතයංශය යටතේ ඇති ආයතනවල කටයුතු සර්වප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවායි සුභාශිංශණය කරමින්, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සුනිල් සමරවීර මහතාද පැමිණ සිටි සැමට නව වසර සඳහා සුභ පැතුම් එක් කරන ලදී.