කළමණාකරණ මණ්ඩල රැස්වීම හා නිරීක්ෂණ චාරිකාව සෙනෙහස අධ්‍යාපන සම්පත් පර්යේෂණ හා තොරතුරු කේන්ද්‍රය

රණවිරු පවුල් වල සිටින විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් රැකබලා ගැනීම සඳහා සහයවීමේ ම්‍යධස්ථානයක අවශ්‍යතාවය මත 2006 වර්ෂයේ දී ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවේ සේවා වනිතා ඒකකය විසින් සෙනෙහස සම්පත් පර්යේෂණ සහ තොරතුරු කේන්ද්‍රය පිහිටුවීමට පියවර ගෙන ඇත.

විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත රණවිරු දරුවන් හඳුනාගනිමින් නිසි අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ ඔවුන් රැකබලා ගැනීම මෙන්ම ඔවුන් සමාජගත කිරීම උදෙසා ක්‍රියාත්මක වූ මෙම මධ්‍යස්ථානය මෙතෙක් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ත්‍රිවිධ හමුදාවල මූල්‍ය දායකත්වය යටතේ පවත්වාගෙන යන ලදී. ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවට අයත් මාතා පාර, කොළඹ 08 නාරාහෙන්පිට යුධ හමුදා නිවාස සංකීර්ණයේ පිහිටි තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක මෙම විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් වෙනුවෙන් පහසුකම් සැපයීම සිදු කරන ලද අතර එහිදී භෞත චිකිත්සන, කථන චිකිත්සන, ජල චිකිත්සන සහ සහ අධ්‍යාපන චිකිත්සන ඇතුළු සේවාවන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ ලේකම් ජනාධිපති නීතීඥ කපිල වෛද්‍යරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම් සුනිල් සමරවීර මහතා, ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී සහ රණවිරු සේවා අධිකාරියේ සභාපති අනෝමා ෆොන්සේකා මහත්මියගේ සහභාගිත්වයෙන් 2018.04.26 වන දින කළමණාකරණ මණ්ඩල රැස්වීම පවත්වන ලදී.

යෝජිත අනාගත ව්‍යාපෘතින් සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම මෙන්ම මූල්‍ය පාලනයට අදාල විශේෂ උපදෙස්ද මෙහිදී ලබා දෙන ලද අතර, විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත වූ දරුවෙකු සඳහා ගැලපෙන රෝද පුටුවක් ප්‍රදානය කිරීම ද මෙහිදී සිදු වූ විශේෂ කටයුත්තකි.