බෞද්ධාලෝක වෙසක් 2562

2562 වන සම්බුදු තෙමඟුල වෙනුවෙන් සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරන වෙසක් කළාපය මෙවරත් බොහෝ වෙසක් පහන්කූඩු ඇතුළත්ව බෞද්ධාලෝක මාවතේ දී 17 වන වරටත් සැදැහැවතුන් සඳහා ප්‍රදර්ශණයට ඉදිරිපත් කර තිබුණි.
 
මෙම වෙසක් කලාපය සඳහා කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ බාලදක්ෂ කණ්ඩායම විසින් ද දර්ශණිය වෙසක් පහන් කූඩුවක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

බෞද්ධාලෝක වෙසක් උළෙලේ දී වෙසක් පහන් කූඩු තරඟයේ පාසැල් අංශයේ ප්‍රථම ස්ථානය කෙළඹ ආරක්ෂක සේවා පාසැලේ බාලදක්ෂ කණ්ඩායම විසින් ඉදිරිපත් කළ වෙසක් පහන්කූඩුව සඳහා හිමි විය.