ආරක්ෂක සේවා පාසැලේ වර්ණ ප්‍රදානය....

2017 වසරේ ආරක්ෂක සේවා පාසැලේ දස්කම් දැක්වූ සිසු සිසුවියන් අැගයිමේ උත්සවය 2018.06.12 වන දින පාසැල් ශ්‍රවනාගාරයේදී පවත්වන ලදී.

ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම වර්ණ ප්‍රදානෝත්සවය සඳහා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජනාධිපති නීතිඥ කපිල වෛද්‍යරත්න මහතා, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සුනිල් සමරවීර මහතා ඇතුළු ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන්ද සහභාගිව සිටි අතර ඔවුන්ගේ සුරතින් දස්කම් දැක්වූ සිසු දරුදැරියන් සඳහා සහතික පත් ප්‍රදානය කරන ලදී.