සෙන්විරු සියපත ජංගම සේවයේ පළමු පියවර අනුරාධපුරයෙන් තබයි.....

රණවිරු පවුල් වෙත පවතින කාලීන ගැටළු හදුනා ගැනීමත්, ඒවාට ක්ෂණික පිළතුරු ලබා දීමත්, අනාගතයේදී රණවිරුවන් වෙත ඇතිවන ගැටළු අවම කර ගැනීමත් අරමුණු කර ගනිමින්, සෙන්විරු සියපත ජංගම සේවයේ පළමු පියවර අනුරපුරයෙන් තබන්නට රණවිරු සේවා අධිකාරියෙ පසුගිය දා කටයුතු කරන ලදී.

සාලියපුර ගජබා රෙජිමේන්තුවේ දි 2018.06.21 වන දින අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචි රණවිරු පවුල් උදෙසා පැවති මෙම ජංගම සේවය සඳහා රණවිරු පවුල් සාමාජිකයින් විශාල පිරිසක් සහභාගි වී සිටියහ. දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඇතුළු බොහොමයක් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් හා නියෝජිතයින් පිරිසක් ද ත්‍රිවිධ හමුදා හා පොලිස් සුභ සාධක අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල නිළධාරීන්ද දිස්ත්‍රික් ඉඩම් කොමසාරිස් කාර්යාලය ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතනවල නිළධාරීන්ද සහභාගි විය.

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංගයේ අතිරේක ලේකම් අයි.ටී. වීරසිංහ මෙනවිය ඇතුළු නිළධාරීන් ද සහභාගි වූ මෙම වැඩසටහන රණවිරු සේවා අධිකාරියේ සභාපති අනෝමා ෆොන්සේකා මහත්මිය, උප සභාපතිනි උපුලංගනී මාලගමුව මහත්මිය ඇතුළු නිළධාරීන් රණවිරුවන්ගෙන් දිගු කාලයක සිට ඉදිරිපත් වූ ගැටළු විසඳීම සඳහා ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් බැහැරව රණවිරු පවුල් සඳහා වඩාත් ඵලදායී සේවාවක් සැපයීම ඉලක්ක කර ගනිමින් සංවිධානය කර තිබුණි.