විරු දෑතට සවි බලයක් - අතමිට සරු හෙට දිනයක් රණවිරු නිෂ්පාදන එකතුවක් සහිත කෘෂි බෝග අලෙවි පොළ

මව්බිමේ ඒකීයභාවය වෙනුවෙන් තම යෞවනය කැපකර විශ්‍රාම ගොස් සිටින රණවිරුවන් තම විශ්‍රාම දිවියද තම මව්බිම වෙනුවෙන්ම කැපවී කටයුතු කිරීම පැසසිය යුත්තකි. විශ්‍රාමික රණවිරුවා කෘෂි නිෂ්පාදකයින් හා ව්‍යවසායකයන් බවට පත්කිරීම සඳහා ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ විශ්‍රාමික රණවිරු සුභසාධන අංශය මේ වන විට දියත් කරනු ලබන වැඩසටහන් මාලාවේ එක් අංගයක් වන රණවිරු නිශ්පාදන අලෙවිකිරීම සහ වෙළඳ පොල හඳුන්වා දීම සඳහා පවත්වනු ලබන කෘෂි භෝග අලෙවිපොල 2018.09.20 වන දින අනුරාධපුරයේදී පවත්වන ලදී.

අනුරාධපුර සල්ගාදු ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවති මෙම කෘෂිබෝග අලෙවි පොල අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ආර්. එම්. වන්නිනායක මහතාගේ සුරතින් විවෘත කළ අතර මේ සඳහා විශ්‍රාමික රණවිරුවන් පිරිසක් හා ත්‍රිවිධ හමුදා කෘෂි නිෂ්පාදන සමග රණවිරුවන් ද, තම කෘෂි බෝග හා නිෂ්පාදන අලෙවිය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

මෙහිදී දේශීය සහල් වර්ග, ධාන්‍ය වර්ග, එළවලු, පළතුරු, නිමි ඇඳුම්, පන් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, විසිතුරු පැල හා මල් වර්ග, මී පැණි ආදී නිෂ්පාදන ද මැටි බඳුන්, වළං ආදී නිවසට අවශ්‍ය සියළුම දෑ මිලදී ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් මෙම රණවිරු පොල මගින් සපයා තිබුණි.

ජනතා පැසසුම් ලබමින් අනුරාධපුරයේදී පැවති රණවිරු කෘෂි නිශ්පාදන හා අලෙවි පොල සාර්ථකව නිම කරන්නට ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ විශ්‍රාමික රණවිරු සුභසාධන අංශයට හැකිවිය.

කෘෂි අලෙවි කරුවන් :-

01. විශ්‍රාමික රණවිරු ඩබ්.එම් මලිත් මාලන් දාබරේ මහතා - විස්මිත දසබල නිෂ්පාදන

02. විශ්‍රාමික රණවිරු ඊ.ජි.එස් ජයතිලක මහතා - විසිතුරු මල්, පළතුරු පැළ

03. විශ්‍රාමික රණවිරු කේ.ඒ.ඩබ් විජේරත්න මහතා - පලතුරු හා එලවළු නිෂ්පාදන

04. විශ්‍රාමික රණවිරු ජී.ජී සිරියානි මිය - අගාවුඩ් (වල්ලපට්ටා) පැල හා උපදෙස් ලබා දීම

05. විශ්‍රාමික රණවිරු ආර්.ජී රත්නායක මහතා - වතුර මල් හා ජල උපකරණ

06. විශ්‍රාමික රණවිරු අයි.එම්.ඩබ්.ආර්.ඩබ්.බී ඉලංගසිංහ මහතා - මල් පැළ සහ නිමි ඇදුම්

07. විශ්‍රාමික රණවිරු එච් කුමාරතුංග මහතා - සපත්තු නිෂ්පාදනය හා අලෙවිය

08. විශ්‍රාමික රණවිරු ඩී.එන් ප්‍රෙමතිලක මහතා - පළතුරු

09. විශ්‍රාමික රණවිරු එල්.ඩබ්.ඩබ්.එස්.කේ සිරිවර්ධන මහතා - පළතුරු හා පළතුරු පැල

10. විශ්‍රාමික රණවිරු ඩී.පී නන්දසිරි මහතා - පන් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන හා නිමි ඇදුම්

11. විශ්‍රාමික රණවිරු කේ අයි ජී යූ ජයරත්න මහතා - මී පැණි නිෂ්පාදන

12. විශ්‍රාමික රණවිරු ආර එම් රත්නායක මහතා - ගස්ලබු ඇතුළු පලතුරු වර්ග

13. රණවිරු බිරිඳ සුධර්මා හෙට්ටිආරච්චි මිය - බෝග පැල

14. (සම්පත් දායක)චතුරංග ඒකනායක මහතා - ආරක්ෂිත ගෘහතුල වගාව සඳහා අවැසි උපකරණ අලෙවිය

හමුදාවන් හි නියෝජනය

01. යුද්ධ හමුදා කෘෂිකාර්මික හා පශුසම්පත් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය - දේශිය සහල්, එළවළු, පළතුරු

02. සිංහපුර ගජබා ගොවිපල - දේශිය සහල් /මී කිරි

03. ගුවන් හමුදා අනුරාධපුර කඳවුර - එළවළු

04. සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව - සහල්, එළවළු

05. සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ආර් සෝමපාල මහතා - මැටි බදුන් නිෂ්පාදනය