ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම් වැඩ භාර ගැනීම

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස පත්වූ එන්.කේ.ජී.කේ. නැම්මවත්ත මැතිතුමා වැඩ භාර ගැනීම පසුගිය දා සුභ මොහොතින් සිදුවිය. මහා සංඝරත්නයේ සෙත්පිරිත් සඡ්ඡායනය මධ්‍ය යේ ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතා වෙත වැඩ භාරගැනීමේ ලිපිය භාර දෙමින් නව ආරක්ෂක රාජ්‍ය ලේකම්වරයා ධූරයෙහි කටයුතු ආරම්භ කරන්නට විය. අභිනව ලේකම්වරයා වෙනුවෙන් සුභාශිංශනය එක්කරන්නට ආරක්ෂක ලේකම් ඇතුළු අමාත්‍යාංශ ගනනාවක ලේකම්වරු මෙන්ම ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්වරුන් ඇතුළු නිළධාරී පිරිසක් සහ ආරක්ෂ අමාත්‍යාංශය යටතට පත් කර ඇති ආයතන හයෙහි (06) ප්‍රධානීන් ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් පිරිසක් සහභාගිවූ අතර වැඩ භාර ගැනීමෙන් අනතුරුව පැමිණි සිටි සියල්ලන් වෙත ස්තූතිය පුද කරන්නට විය.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමණාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිධරයෙක් වන එන්.කේ.ජී.කේ. නැම්මවත්ත මහතා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වාණිජවේදී විශේෂ උපාධිය ලබා ඇති අතර විමධ්‍යගතකරණය හා පළාත් පාලන අධ්‍යනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාධාරියෙක් ද වේ. ආරක්ෂක රාජ්‍ය ලේකම්ධූරයෙහි වැඩ භාර ගැනීමේදී සංචාරක, වනජීවි සහ ක්‍රිස්තියානි කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන) වශයෙන් කටයුතු කරමින් සිට ඇති අතර, මුදල් අමාත්‍යාංශය, උසස් අධ්‍යාපන මහා මාර්ග හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ද ශ්‍රී ලංකා රේගුව, සමෘද්ධි අධිකාරිය, වැනි ආයතන කිහිපයකම විධායක තනතුරු හොබවා ඇත. එසේම මේ වන විට DFCC බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෙක් වශයෙන්ද කටයුතු කරනු ලැබේ.